Blauh├║ster Merke

Busvervoer

Uiterlijk vrijdagavond voor de Merke krijg je een bericht of er voldoende opgave is geweest en de bus ook daadwerkelijk de route gaat rijden. Geef je dan ook allemaal snel op en en zorg voor voldoende opgaaf zodat jij en je vrienden van dit superaanbod kunnen profiteren!!

De kosten van de bus, heen- en terugreis zijn 2 euro. Betalen gebeurt in de bus en dit graag gepast doen.

Er rijden drie bussen over drie routes, startplaatsen zijn Scharnegoutum, Sondel en Sneek. Met als eindstation de 144ste Blauh├║ster Merke! Voor de opstapplaatsen en route zie tabel en afbeelding hieronder.

Gegevens graag naar waarheid invullen. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor het busvervoer.

Route 1 Route 2 Route 3
Sondel, bushalte Vinkebuorren Scharnegoutum, Poiesz Sneek, station
Harich, Manege Gaasterland Itens, bushalte kerk IJlst, station
Harich, bushalte Flinkeboskje Oosterend, bushalte Stittenserleane Hommerts, bushalte Hettingawei
Koudum, bushalte centrum Wommels, bushalte De Terp Heeg, voetbalveld
Hindeloopen Hoek bushalte Burgwerd, Burgwerderhoek Gaastmeer, bushalte Wieldyk
Workum, zwembad Bolsward, bushalte Kloosterlaan Oudega, bushalte centrum
Parrega, bushalte provincialeweg Nijland, bushalte Rijksweg  
Blauhúster Merke Blauhúster Merke Blauhúster Merke